DementieNet

DementieNet: omdat iedere dementiepati├â┬źnt anders is

Wat is DementieNet?

DementieNet heeft als doel zorgprofessionals te verbinden en de dementielast voor alle betrokkenen te verlichten. Dat doen we door zorg te organiseren in een netwerk rond patiënten.

 

DementieNet in de praktijk

DementieNet is een kwaliteitsprogramma over dementiezorg voor het wijknetwerk. De uitvoering van het programma staat of valt met de aanwezigheid van één of meerdere enthousiaste professionals (bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige, huisarts, POH of casemanager) die gemotiveerd is om in de in de eigen wijk of buurt dementiezorg te verbeteren. Deze netwerktrekker(s) krijgen training en coaching, er wordt een kwaliteitsprogramma op maat gemaakt, en in een tijdsperiode van twee maanden wordt het lokale DementieNet opgestart. De opstart wordt op locatie begeleid door het Projectteam DementieNet. De begeleiding en training van de netwerken duurt in totaal twee jaar. Daarna kan de netwerktrekker zelfstandig verder met het kwaliteitsprogramma.

 

Klik op deze link om meer te horen over de principes van dementienet

 

Er is een aantal wijknetwerken enthousiast aan de slag, zie voor een overzicht www.dementienet.com. Op deze website wordt ook het scholingsaanbod weergegeven, wat DementieNet jaarlijks organiseert.

 

Aanmelden voor dementienet, klik hier om uw mail te versturen aan Minke Nieuwboer, coördinator van DementieNet. U ontvangt vervolgens meer informatie.

 

Het projectteam DementieNet

Marcel Olde Rikkert, hoogleraar klinische geriatrie en directeur Radboud Alzheimer Centrum, heeft uitgebreide ervaring met het geven van training en onderwijs en stond aan de wieg van belangrijke innovaties in de ouderenzorg zoals Easycare.

 

Marieke Perry, huisarts met als aandachtsgebied dementie, werkte mee aan de herziening van de NHG standaard dementie en heeft veel ervaring met praktijkgerichte training in dementie aan huisartsen en POH-ers.

 

Minke Nieuwboer, specialist op het gebied van samenwerken en netwerken in de eerstelijnszorg, enthousiaste verbinder.

 

Marjolein van der Marck, heeft veel ervaring met onderzoek naar de meerwaarde van netwerkzorg en kwaliteitsverbetering.

 

Pieter de Boer, zorgt al zeven jaar voor zijn echtgenote met dementie, is een inspirerende ervaringsdeskundige met de missie om dementiezorg te verbeteren.

 

Fred Wolters, wijkverpleegkundige, ambassadeur voor de wijkverpleging, al jaren kartrekker en trainer voor dementiezorg in de thuiszorg.

 

Principes van DementieNet?

 

Samenwerkingsmodel

We gaan uit van bestaande samenwerkingsmodellen gevormd door: huisarts, de (wijk)verpleegkundige, de welzijnswerker en mantelzorger. Bestaat er nog geen samenwerkingsmodel, dan helpt het projectteam mee dit op te starten.

 

Scholingsmodules en vaardigheidstraining

Het tweede belangrijke speerpunt van DementieNet is het vergroten van kennis, inzichten en vaardigheden van zorgprofessionals op locatie. Ook helpen we verbeterplannen te maken om gerichter aan de slag te gaan.

 

Digitaal overlegforum

Deelnemers aan dit project krijgen toegang tot het digitale DementieNet plaform i.o. om kennis te delen.

 

Verdere informatie over DementieNet is te verkrijgen bij Minke.nieuwboer@radboudumc.nl