Nieuws

Laat het brein niet indutten: beweeg slim!

12 december 2016
Laat het brein niet indutten: beweeg slim!

Radboudumc is op zoek naar deelnemers voor onderzoek naar dementie. 

 

Met de vergrijzing is er een forse toename van het aantal mensen met een dementie. Dit heeft een enorme impact op de gezondheidszorg. Momenteel hebben in Nederland ruim 260.000 mensen dementie en er wordt verwacht dat dit aantal fors zal stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. Op dit moment bestaat er geen effectieve behandeling met medicijnen voor dementie. Er wordt daarom hard gezocht naar alternatieven om dementie te vertragen of te voorkomen. Beweging is daarbij een interessante manier gebleken om de geheugenachteruitgang bij dementie te vertragen. Professor Olde Rikkert van de afdeling Geriatrie en het Radboudumc Alzheimer Centrum is hiernaar een onderzoek gestart.  

 

Het onderzoek richt zich op ouderen met dementie. Stimuleren van beweging in deze groep is erg belangrijk aangezien 50% van de thuiswonende ouderen met dementie niet lichamelijk actief is. Deelnemers die meedoen aan het onderzoek volgen één van de drie beweegprogramma’s. Het eerste beweegprogramma is een fietstraining, waarbij de deelnemer op een hometrainer fietst. Het tweede beweegprogramma is een interactieve fietstraining, waarbij de deelnemer tijdens het fietsen op een hometrainer een fietsroute volgt op een scherm dat voor hem staat. Hierbij lijkt het alsof de deelnemer door de omgeving fietst. Het derde beweegprogramma richt zich op de flexibiliteit van het lichaam en het doen van ontspanningsoefeningen. Alle beweegprogramma’s duren 12 weken en vinden drie keer per week plaats. De beweeglessen worden onder individuele begeleiding gegeven door een trainer, zodat elke beweegles aangepast kan worden op het niveau van de deelnemer. Naast de beweeglessen doet de deelnemer mee aan drie meetmomenten: voor start van het beweegprogramma, na 12 weken en na 24 weken. Op deze momenten wordt de lichamelijke fitheid en het denkvermogen van de deelnemers in kaart gebracht.  

 

Er zijn verschillende dagopvang locaties en wijkcentra in en rondom Nijmegen waar de beweeglessen gegeven worden en de metingen worden uitgevoerd. Voor de komende periode zullen de beweeglessen onder andere plaatsvinden in het Oud Burger Gasthuis (OBG) in Nijmegen, in het wijkcentrum in Dukenburg en in de Malderburch in Malden. Hier komen nog andere locaties bij. In februari 2017 starten wij met een nieuwe groep deelnemers. Voor deze periode zijn wij nog op zoek naar enthousiaste deelnemers, die graag met ons onderzoek mee zouden willen doen. 

 

Bent u of kent u iemand:

 

  • Bekend met dementie?
  • 60 jaar of ouder?
  • En wil u graag meewerken aan wetenschappelijk onderzoek?

 

 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over deelname aan ons onderzoek. tel: 024-3655758, mail: beweegslim.ger@radboudumc.nl