Nieuws

Succesvol Eerste DementieNet Symposium

01 november 2016
Succesvol Eerste DementieNet Symposium

Het eerste symposium van DementieNet is een feit. Zo’n 80 deelnemers kwamen op 17 oktober jl. bijeen in de Lindenberg in Nijmegen: professionals uit de eerstelijn, mantelzorgers en andere geïnteresseerden. Het thema: betere dementiezorg door lokale netwerksamenwerking. Pieter Roelfsema opende het symposium met een schets van het toekomstige beleid vanuit het ministerie van VWS.

In de diverse workshops werden de deelnemers volop uitgedaagd om actief mee te doen. De workshops gingen over de inhoud van zorg: hoe betrek ik de mantelzorg en familie? Wat is de nieuwste kennis op het gebied van dementiezorg? En wat is dementievriendelijk? Maar ook over de lokale samenwerking: hoe kan ik het multidisciplinair overleg effectief structuren?
 
Het was een levendige uitwisseling van kennis en ervaringen. De presentaties vindt u hier.