Nieuws

Terugblik op 26e Alzheimer Europe Conference

17 januari 2017
Terugblik op 26e Alzheimer Europe Conference

Dit 26e Alzheimer EU congres werd door een delegatie van RAC senioren en junioren bezocht. Het thema van het congres was dit jaar “Excellence in dementia research and care” en vond plaats in Kopenhagen. 
 
Op de eerste dag waren er bijeenkomsten voor de Alzheimer EU boardleden en was er de INTERDEM dag. Deze INTERDEM dag werd druk bezocht door senioronderzoekers op het gebied van psychosociale interventies bij dementie, uit alle aangesloten Europese landen, waaronder een aantal RAC leden vanuit Nijmegen. Er werden laptop presentaties gehouden door nieuwe leden over hun onderzoekslijnen en lopende Europese projecten van de Interdem groep, zoals het MeetingDEM project (Rosemarie Droës), het Actifcare project (Frans Verhey) en het Rhapsody project (Marjolein de Vught) en het INDUCT EU-uitwisselingsproject voor PhDs en de INTERDEM academy voor PhD onderwijs vanuit INTERDEM.  Daarnaast werden presentaties gegeven en discussie gevoerd op het gebied van Ecopsychologisch onderzoek bij dementie (Bob Woods), gecombineerd biologisch/psychologisch onderzoek (Myrra Vernooij-Dassen) en lezing over kwaliteit van leven, happiness en de spirituele kant bij dementie  (Tom Dening). 
 
Op het Alzheimer EU congres dag 2 en 3 werd een groot scala aan parallelle en plenaire presentaties gehouden  (lezingen, workshops en posters). Ook hier waren diverse van onze RAC leden vertegenwoordigd met presentaties o.a. op het gebied van:
 • Ketenzorg dementie in 2 regio’s in Nederland: evaluatie van kwaliteit van geïntegreerde dementiezorg op basis van kwaliteitsindicatoren (dr. Emmelyne Vasse); 
 • Sociaal Fit project: uitkomsten kwalitatieve en kwantitatieve studies (mixed methods evaluatie) van een multidisciplinair interventie aan huis ter verbetering van de sociale participatie van thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers;  (dr. Maud Graff); 
 • Spankracht project: ontwikkeling van een empowerment interventie voor jonge mensen met dementie (dr. Debby Gerritsen);
 • Krachten bundelen: sleutel tot succesvolle implementatie van PROPER interventie (dr. Debby Gerritsen) 
 • Mensen met dementie en sociale robots: beste vrienden voor altijd? (dr. Marijke Span)
 • SOCAV project: evaluatie van een interventie voor verzorgenden en verpleegkundigen ter verbetering en behoud van de eigen regie en autonomie van mensen met dementie woonachtig in verpleeg- en verzorgingshuizen (drs. Dinja van Veen);
 • De uitdagingen van shared decision-making in zorgnetwerken van mensen met dementie (drs. Leontine Groen - van de Ven); 
 • Determinanten van kwaliteit van leven in verpleeghuizen (drs. Britt Appelhof) 
 • Advance care planning voor thuiswonende mensen met dementie vanuit de 1e lijn (huisartsenpraktijken): een integrated review (drs.Bram Tilburgs) 
 • Analyse van een logopedisch  interventie programma gericht op het verbeteren van de communicatie tussen menesen met dementie en hun mantelzorgers: een kwalitatieve studie (drs. Mariëlle Olthof-Nefkens)
 • Het verloop van cognitieve functioneren en dementie bij jonge mensen  met Alzheimer dementie (YO-AD) (Adrie Gerritsen);
 • Management van gedragsproblemen bij mensen met dementie en verminderen draaglast mantelzorgers van bezoekers van een dagbehandelingscentrum in ItalIë: het RE-COTiD model (gebaseerd op ergotherapie (EDOMAH) , dementievriendelijke omgeving en staf training (drs. Barabara Manni, dr. Maud Graff)