Nieuws

Goed idee doet goed volgen bij Hulpdienst Nijmegen

03 augustus 2017

De Hulpdienst Nijmegen is - geïnspireerd door het GOUDmantel-project - gestart met het project Luisterend oor voor mantelzorgers. Via het project wil men mantelzorgers van een naaste met dementie of Parkinson de mogelijkheid bieden om in contact te komen met een ‘maatje’.  Het gaat er hierbij om dat de mantelzorger het gevoel krijgt dat iemand een luisterend oor biedt en de helpende hand bij het zoeken naar informatie en adviezen. Het maatje is een geschoolde vrijwilliger van de Hulpdienst maar kan ook een oud-mantelzorger zijn. Zij kunnen vanuit hun ervaringsdeskundigheid en vanuit (h)erkenning iets betekenen voor de mantelzorger.
 
De Hulpdienst is op zoek naar mantelzorgers, vrijwilligers en oud-mantelzorgers die met het project mee willen doen.  Wilt u meer weten of bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op via tel. 024-3228280 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur).