Diagnostiek

Diagnostiek naar geheugenklachten

Mensen met geheugenklachten kunnen zich laten onderzoeken op het geheugendagcentrum Geriatrie. De verwijzing gaat via uw huisarts of behandelend arts.


Op het geheugendagcentrum worden mensen met geheugenklachten onderzocht door meerdere specialisten:
• klinisch geriater
• psycholoog
• neuroloog (zonodig)
• psychiater (zonodig)


Om tot een diagnose te komen volgt:
• lichamelijk onderzoek,
• neuropsychologisch onderzoek, en
• laboratoriumonderzoek

 


Zorgdiagnostiek
Naast diagnostiek vindt er op het geheugendagcentrum ook zorgdiagnostiek plaats. Met mantelzorger(s) en/of familie wordt gesproken over de problemen van de patiënt en de belasting die de mantelzorger(s) en/of familie zelf ervaart.

 

Tijdsbesteding
Het bezoek aan het geheugendagcentrum bestaat uit één dagdeel, in de ochtend of de middag. Elke nieuwe patiënt wordt in een multidisciplinair overleg besproken, waarna mogelijk aanvullend onderzoek plaatsvindt.