Na de diagnose

Er hoeft niet altijd sprake te zijn van dementie. Er bestaan ook milde geheugenproblemen die vaak met een geheugentraining succesvol te behandelen zijn.
Hiervoor zijn groepsbehandelingen mogelijk. Ook is er een zelfhulpboek "Help me even herinneren" inclusief dvd. Het boek geeft uitleg over milde geheugenproblemen en alles wat met het geheugen te maken heeft en beschrijft in heldere taal:
• mogelijke oorzaken;
• toekomstperspectieven;
• praktische tips;
• omgaan met de gevolgen van milde geheugenproblemen.
 
Behandeling en ondersteuning
Is er sprake van dementie, dan wordt behandeling en ondersteuning ingezet. Behandeling start altijd met het geven van informatie over wat er gevonden is.
Daarna worden medicatie of niet-medicamenteuze behandelvormen, zoals bijvoorbeeld ergotherapie thuis, ingezet.
 
Opvang
Naar schatting krijgt een derde van alle dementiepatiënten in Nederland een of andere vorm van verpleeghuiszorg. Een deel van de patiënten kan meedoen met wetenschappelijk onderzoek.
+ Meer informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek