Behandeling en Ondersteuning

Algemeen

Behandeling van dementie of geheugenproblemen wordt op maat gemaakt zodra een zorgvuldige ziekte- en zorgdiagnostiek is uitgevoerd.

De behandeling start altijd met het geven van informatie over wat er gevonden is.

Medicatie of niet?

Behandeling in engere zin kan bestaan uit het starten van symptoombestrijdende medicijnen, al dan niet in onderzoeksverband.

Er zijn ook een aantal niet-medicamenteuze behandelvormen. In dat kader is ergotherapie thuis zeer effectief gebleken voor patiënt en mantelzorger. Ook voedingsinterventies zijn nuttig en worden thans onderzocht op hun waarde. De behandelend klinisch geriater kijkt kritisch of behandeling van bijkomende problemen winst oplevert.

Nazorg: voor patiënt en mantelzorger

Zorgdiagnostiek wordt gevolgd door nazorg. Hierbij wordt geprobeerd de effecten van de geheugenstoornissen zo beperkt mogelijk te houden, voor patiënt als mantelzorger. Patiënt én mantelzorger krijgen voorlichting op maat over de ziekte en de gevolgen voor hun in het dagelijkse leven. In dit gesprek wordt de ziekte bespreekbaar gemaakt. U krijgt praktische adviezen en knelpunten in de zorg worden besproken.

Ook kan externe zorg en hulp in gang gezet worden, zoals een zorgtrajectbegeleider.

Er wordt nazorg geboden door instanties als:

• thuiszorg;
• GGZ;
• verpleeghuis.


Al deze elementen van behandeling zijn voor de patiënt en mantelzorg noodzakelijk om crisissituaties en overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.