Opvang

Algemeen

Instellingen voor ouderenzorg bieden een breed scala aan zorg voor dementerenden en hun familieleden. Dit kan zijn:
• aanvullende zorg thuis of in het verzorgingshuis;
• dagbehandeling;
• zorgboerderij;
• nachtopvang;
• respijtzorg voor familieleden die bijvoorbeeld een paar weken op vakantie willen.

 

Het verpleeghuis
Wanneer opname in een verpleeghuis onvermijdelijk wordt, bestaat er een breed aanbod van voorzieningen. Nederlandse verpleeghuizen hebben doorgaans specifiek op dementie ingerichte afdelingen. Deze verschillen echter van grootte en opzet. In toenemende mate ontstaan er kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie welke variëren van 6 mensen in een woning in een wijk, tot kleinschalige ‘verpleeghuizen’ van bijvoorbeeld 45 mensen.
 
De zorgconcepten en de bouw van verpleeghuizen vertonen veel variatie. Alle voorzieningen hebben echter een multidisciplinair zorgteam. Soms zijn er speciale voorzieningen voor bijzondere doelgroepen zoals mensen met dementie op jonge leeftijd of mensen met uitzonderlijk veel probleemgedrag. Sommige verpleeghuizen maken onderscheid in de ernst van dementie en plaatsen mensen in een vergelijkbare fase op dezelfde afdeling. De meeste verpleeghuizen hanteren een belevingsgericht zorgconcept waarbij men zoveel mogelijk aan de behoeften en wensen van de dementerende tegemoet probeert te komen.