Vroegdiagnostiek


Uit onderzoek is gebleken dat de ziekte van Alzheimer al zo’n 20 jaar voor detectie van klinische symptomen mogelijk zijn begin kent. Diagnostiek vóór het uitbreken van klinische symptomen (vroegdiagnostiek) kent vele voordelen voor patiënt en wetenschap:
• Het brengt onderzoek naar medicatie in een stroomversnelling, omdat het een belangrijke bijdrage levert aan opheldering van het ontstaan en verloop van de ziekte.
• Het biedt zekerheid voor de patiënt. Wanneer er geen sprake blijkt van Alzheimer kan het gaan om een mogelijk goed behandelbare andere aandoening. Wanneer er wel sprake blijkt van Alzheimer kan er zorg gepland worden op een weloverwogen manier. Bovendien neemt voorlichting over de aard en het beloop van de ziekte voor patiënt en mantelzorger(s) onrust weg en draagt het positief bij aan het dagelijks functioneren en welbevinden.
• Op de lange termijn zal door vroegdiagnostiek dan ook de financiële last op de maatschappij dalen, onder andere doordat het aantal opnames in verzorgingshuizen zal afnemen.
 
Kortom, naast vervroegde en beter geplande (psycho) sociale zorg biedt vroegdiagnostiek ook ruimte voor (ziekteremmende) medicatietoepassingen en biedt het artsen de mogelijkheid om behandeling op het individu af te stemmen.