Uw steun

Hoe kunt u ons helpen?

Op deze pagina leest u over de vele manieren waarop u ons kunt helpen.  Wanneer u een ander idee heeft, horen we dat uiteraard ook graag!

 

Bijzondere initiatieven uitgelicht:

Radboudumc Alzheimer Fonds verkozen tot goede doel van het jaar 

Inzamelactie ROC klas Aventus 

 

Hoe kunt u ons helpen?
o    Een giftbox
o    Acties en evenementen
o    Eenmalige gift
o    Vriend van het fonds
o    Periodieke schenking
o    Erfenis


Een giftbox
Wilt u bij een bijzondere gebeurtenis geld inzamelen voor het Radboud Alzheimer Fonds? Dan kunt u gebruik maken van een van onze speciale giftboxen. Er zijn drie soorten giftboxen beschikbaar, met ieder een eigen uitstraling: voor een verjaardag, een uitvaart of een algemene activiteit. U plaatst de giftbox op een goed zichtbare plaats en nodigt uw gasten uit een donatie te doen. Na afloop maken wij een afspraak met u om de opbrengst in ontvangst te nemen.

Acties en evenementen
Een sponsorloop, een bridgedrive, een wielerwedstrijd, zelfgemaakte producten verkopen, een optreden, een personeelsevenement, een jubileum, een verjaardag, een benefietdiner … U kunt een bestaand evenement aangrijpen om een inzamelingsactie aan te koppelen, of u kunt speciaal voor ons iets organiseren. Dit kan zowel vanuit een particulier initiatief als vanuit een bedrijf. Wij zijn u erg dankbaar voor uw inspanningen en denken graag met u mee! Als dank bieden wij u, indien u dat op prijs stelt, publiciteit en naamsvermelding.

Eenmalige gift
Het zijn geen loze kreten: alle kleine beetjes helpen en veel kleine giften maken één grote. Wanneer u ons onderzoek een warm hart toe draagt en een bijdrage wilt leveren kunt u uw gift overmaken op NL02INGB 000 000 2603 ten name van het Radboud Alzheimer Fonds. Omdat we de ANBI-status hebben, kunt u giften aftrekken van uw inkomstenbelasting.


Vriend van het fonds
Wanneer u besluit ons op structurele basis te steunen met een vast bedrag per maand/kwartaal/jaar, wordt u vriend van het Radboud Alzheimer Fonds. Vrienden zijn belangrijk voor ons, omdat zij ons zekerheid geven over onze financiën op de langere termijn (ook al kunt u uw steun op ieder gewenst moment weer stopzetten). Ook hierbij geldt natuurlijk dat alle kleine beetjes helpen.

Periodieke schenking
De voordeligste manier om ons te steunen, zowel voor u als voor ons, is met een periodieke schenking. Wanneer u besluit ons minimaal vijf jaar een vast bedrag te geven, kunnen we dat bij de notaris laten vastleggen. U kunt deze schenking dan volledig aftrekken van uw inkomstenbelasting, dus afhankelijk van uw belastingschaal betaalt de overheid tussen de 33 en 52% van uw gift terug. Wanneer u besluit jaarlijks € 100,- of meer te schenken, regelen wij kosteloos de notariële akte. We sturen u die dan toe voor uw belastingaangifte.

 

Erfenis
U kunt het Radboud Alzheimer Fonds als begunstigde opnemen in uw testament. Dat moet altijd via een notaris. Het Radboud Alzheimer Fonds krijgt dan na uw overlijden een percentage van de erfenis. Een andere mogelijkheid is in uw testament op te nemen dat na uw overlijden een bepaald bedrag moet worden overgemaakt aan het Radboud Alzheimer Fonds, een zogenaamd legaat. Over erfschenkingen en legaten aan ons fonds hoeven geen successierechten te worden betaald.