Nieuws

Kwart miljoen voor implementatie van zorgstandaard dementie op jonge leeftijd

31 augustus 2017

Recent kende ZonMw 250.000 euro toe naar aanleiding van de subsidieaanvraag ‘Op weg naar implementatie van de zorgstandaard dementie op jonge leeftijd’ in het programma ‘Langdurige zorg’. De aanvraag is een samenwerking van het Radboudumc Alzheimer Centrum, het UKON en de afdeling eerstelijnsgeneeskunde samen met het Landelijk Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en Vilans.

Bij ongeveer 12.000 mensen wordt dementie voor hun 65e geconstateerd, hetgeen specifieke problemen met zich meebrengt die vragen om een gespecialiseerd zorgaanbod dat aansluit op de behoeften van deze leeftijdscategorie patiënten. Dit project vertaalt de landelijke zorgstandaard ‘Dementie op jonge leeftijd’ naar een regiospecifiek zorgprogramma. Doel is een implementatiewijzer te ontwikkelen die vervolgens landelijk kan worden toegepast. Daarnaast worden er scholingsprogramma’s voor zorgprofessionals ontwikkeld en geëvalueerd. Ook wordt er een eHealth interventie voor partners doorontwikkeld voor gebruik door andere gezinsleden. Deze interventie is gericht op het houden van een goede balans en ervaren kwaliteit van dagelijks leven bij het omgaan met dementie.