Nieuws

Voordracht Dementia Prevention from a population perspective

09 september 2016
Voordracht Dementia Prevention from a population perspective

Deze week vond in San Francisco het congres plaats van de International Psychogeriatric Association. Het Radboudumc Alzheimer Centrum was hier breed vertegenwoordigd, onder andere door een voordracht door Dr. Edo Richard. 

Dr. Richard hield een voordracht op uitnodiging getiteld ‘Dementia Prevention from a Population perspective’. In deze voordracht ging hij in op de demografische ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar en de komende 30 jaar. Hij bespreekt dat preventie van dementie vanuit een populatie perspectief moet worden benaderd.

Ook benadrukt hij dat de grootste toename niet in West-Europa, maar in lage- en midden inkomens landen zal plaatsvinden. Dementie preventie strategieën moeten daarom zo worden ontwikkeld dat ze wereldwijd inzetbaar zijn.