Nieuws

Jonge mensen met dementie vergen specialistische zorg

01 december 2016

Behoefte aan zinvolle dagbesteding is veel groter

Relatief jonge mensen met dementie hebben heel andere behoeften dan ouderen met deze aandoening. Dat vraagt dus ook een ander type zorg en ondersteuning, stellen specialist ouderengeneeskunde Raymond Koopmans en collega’s. Maar de financiële ruimte hiervoor lijkt onvoldoende.

In Medisch Contact van 14 april jl. (MC 15/2016: 42) stond een tuchtrechtelijke uitspraak over een specialist ouderengeneeskunde die behandelaar was van een jonge man met dementie, die wegens ernstige agressie met een inbewaringstelling opgenomen was in een verpleeghuis. De klacht betrof het medicatiebeleid en de communicatie met de echtgenote. De casus is eigenlijk een pleidooi voor specialistische zorg voor deze hoogcomplexe doelgroep. [LEES VERDER]