Patientenzorg

Dementie is een chronisch progressieve aandoening en heeft grote invloed op het leven van patiënt én mantelzorger. Soms heeft de patiënt zelf geen klachten maar heeft de omgeving vragen over wat er aan de hand is. Deze onduidelijkheid kan veel verwarring opleveren. Op het geheugendagcentrum Geriatrie wordt diagnostiek uitgevoerd naar geheugenklachten. 

 

Een ander onderdeel van de diagnostiek is het helder krijgen van vragen van de mantelzorger en het bepalen van de belastbaarheid / draagkracht van de mantelzorger. Dit wordt zorgdiagnostiek genoemd. De belastbaarheid / draagkracht van de mantelzorg is weer bepalend voor het moment van opname van een patiënt in een instelling.

 

Het Radboud Alzheimer Centrum onderdeel van het geheugendagcentrum Geriatrie stimuleert de best mogelijke zorg voor Alzheimerpatiënten door nieuwe zorgprogramma’s te ontwikkelen. Ook het gebruik van bestaande zorgprogramma’s met bewezen gunstige effecten op mensen met dementie en hun mantelzorgers wordt aangespoord.