Leidraad

Meer medisch onderzoek bij ouderen nodig

Leidraad geeft adviezen voor onderzoek bij ouderen

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe en daarmee ook zorg voor mensen met toenemende kwetsbaarheid, meervoudige ziektelast en afnemende levensverwachting. De wetenschappelijke kennis waar deze zorg op is gebaseerd komt echter grotendeels nog van onderzoek onder (jonge) volwassenen. 
 
Om onderzoekers te helpen bij het uitvoeren van Wmo-plichtig onderzoek bij ouderen hebben we vanuit de afdeling Geriatrie in opdracht van het ministerie van VWS en namens de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) een leidraad samengesteld met 45 aanbevelingen. Deze aanbevelingen geven onder andere antwoord op vragen rond deelname van wilsonbekwame ouderen, de rol van naasten en mantelzorgers en ethische vragen rond de belasting van ouderen met onderzoek.
 
De leidraad bevat ook praktische tips om ervoor te zorgen dat meer ouderen deelnemen aan onderzoek,  uitval tijdens het onderzoek wordt verlaagd en dat ouderen meer invloed krijgen op de uitvoering van het onderzoek. 

Test je kennis!
Weten hoeveel je weet over onderzoek met ouderen? Doe de test op www.richtlijnouderenzorg.nl.
De volledige leidraad is beschikbaar via onderstaande link, net als een praktische checklist van alle aanbevelingen. 

Test je eigen kennis
Leidraad voor medisch-wetenschappelijk onderzoek bij ouderen 
Checklist van aanbevelingen